BatNet-demonstrasjon av Utvidet Virkelighet

Kongsberg Technology Cluster
BatNet
Systems Catapult
December 14, 2023

Grønn Plattform-prosjektet BatNet, ledet av Kongsberg Technology Cluster (KTC), blir en moderne pilotlinje for produksjon av neste generasjons batteripakker ferdigstilt hos Intek Engineering på Raufoss


Kongsberg, 14. desember 2023 – I det banebrytende Grønn Plattform-prosjektet BatNet, ledet av Kongsberg Technology Cluster (KTC), tar demonstrasjonen av utvidet virkelighet (AR – Augmented Reality) produksjonsmiljøet til nye høyder. 

Demonstrasjonen av utvidet virkelighet (AR – Augmented Reality) gjennom BatNet-prosjektet viser noen av de bruksområdene denne teknologien har i industriproduksjon, sier Ottar Sundheim, Sr. Project Manger (KTC) og delprosjektleder i BatNet. AR gir bedrifter nye muligheter for interaksjon og utforskning, med potensiale for økt effektivitet, forbedret systemforståelse, kostnadsbesparelser, økt sikkerhet og bedre opplæring, forklarer han.

I hjertet av BatNet-prosjektet blir nå en moderne pilotlinje for produksjon av neste generasjons batteripakker fullført hos Intek Engineering på Raufoss. Denne innovative pilotlinjen, inkludert fire fleksible industrielle robotceller og manuelle stasjoner, vil være operativ på Kongsberg i løpet av første halvdel av 2024. Designet for å tilpasses ulike batteripakker basert på varierte battericeller og kundebehov, gir denne pilotlinjen også mulighet for demonstrasjon og pilotering av prinsipper for industriell digitalisering.

  • IMG 4181
  • IMG 4180
  • IMG 4161
  • IMG 4156


En digital pilotlinje

For å effektivisere planleggingen av implementering, plassering og logistikk, har prosjektet bygget en imponerende 3D-modell av den 24 * 27 meter store pilotlinjen. Denne modellen ble lastet opp i et AR-miljø, og under demonstrasjonen ble mulighetsrommet for AR i industrien fremhevet. Prosjektgruppen, bestående av eksperter som Torbjørn Langedahl Leirmo (Sintef Manufacturing), Fredrik Rentsch (Intek Engineering), Helge Juliussen (KDA), Lars Lyshaug (KTC), Ottar Sundheim (KTC), og AR-ekspert Svein Aage Opsal, presenterte en AR-demo som viste:

  • Virtuell samhandling – samhandling og diskusjon om en digital modell
  • Virtuell commissioning – validere design, teste dimensjoner, passninger etc.
  • Virtuelle alarmer, status og data – koble operatører på digitale tvillinger
  • Virtuelle arbeidsinstruksjoner – opplæring, preventivt vedlikehold etc.

Første gjennomkjøring av AR-demonstrasjonen på pilotlinjen ble gjennomført i de tomme fabrikklokalene i bygg 90 i Kongsberg Teknologipark for prosjektdeltagere i BatNet-prosjektet. På demonstrasjonen deltok representanter fra USN, Sintef Manufacturing, Nordic Batteries, Semcon, Kongsberg Defence and Aerospace, Kongsberg Innovasjon, Technip FMC og Intek Engineering.


Vi fikk gode tilbakemeldinger på vår første demonstrasjon fra deltagerne, spesielt så mange av disse nytteverdien med å ta i bruk AR for virtuell samhandling, virtuell commissioning og opplæring, sier Sundheim.
Inputen vi har fått, tar vi med oss videre til å forbedre og videreutvikle demonstrasjonen som tilgjengeliggjøres gjennom Systems Catapult, forklarer Sundheim. Her vil det også bli mulig å bestille konsepter som ønskes demonstrert gjennom VR og 3D-modellen av pilotlinjen.

Gjennom Systems Catapult tilbyr vi hjelp til å komme i gang med VR i egen bedrift enten gjennom kurs tilbudt av Fagskolen i Viken eller Mester Team kompetanse i vår nettverk. Ta kontakt for en uforpliktende prat om du vil vite mer om katapulten og hvordan den kan bidra til å skape verdi for deg og din bedrift.