Mottar støtte til digitalt simulatorsenter

Kongsberg Technology Cluster
June 10, 2022

Kongsberg Technology Cluster sammen med klyngepartnerne USN, Semcon, Fagskolen i Viken, TechnipFMC og Kongsberg Maritime mottar NOK 200.000,- fra Viken Fylkeskommune til prosjektet «Forprosjekt digitalt simulatorsenter».

Forprosjektet skal utrede metoder og virkemidler som er egnet til å akselerere prosessene med å igangsette helhetlig digital omstilling til Industri 4.0.

Hovedmålet i forprosjektet er å identifisere muligheten for å etablere et state-of-the-art tverrfaglig simulator- og samhandlingssenter til opplæring, demonstrasjon, kompetanseutvikling og digitaliseringsprosjekter for norsk systemindustri.

Disse aktivitetene vil kunne bidra til økt kunnskap for både prosjektdeltakere og medlemmer i klyngen. Denne kunnskapen kan utnyttes til å etablere et state-of-the-art tverrfaglig simulator- og samhandlingssenter til opplæring, kompetanseutvikling og digitaliseringsprosjekter, sier Lars Lyshaug, leder for klyngeprosjekter, Kongsberg Technology Cluster.

Forprosjektet vil åpne opp muligheten for å kunne søke på en eller flere utlysninger rettet mot virkemiddelapparatet som kan bidra med risikoavlastende finansiering som kan bidra til å realisere konseptet.

Fantastisk at Kongsberg Klyngen har fått dette forprosjektet som er med på å styrke klyngens mulighet til å kunne søke og realisere konseptet i sin helhet. Vi ser frem til å jobbe videre forprosjektet og styrke klyngens kompetanse innen helhetlig digital omstilling til Industri 4.0, forteller Lyshaug.