The Human Factor

Kongsberg Technology Cluster
Systems Catapult
November 06, 2023

Utviklingsprosesser i organisasjoner


I en tid preget av raske teknologiske endringer og digital omstilling er det avgjørende å ikke glemme menneskene bak prosessene. Systems Catapult, en tjeneste som blant annet tilbyr skreddersydde kurs for teknologibedrifter, har nylig gjennomført et banebrytende kurs kalt "The Human Factor" i samarbeid med Kongsberg Technology Cluster (KTC) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN) campus Kongsberg.

Dette kurset tar for seg den menneskelige dimensjonen i organisasjonsutvikling og hvordan ansatte kan navigere gjennom endringer. Kurset er designet for alle som innehar ledende stillinger eller aspirerer til slike stillinger. Det er egnet for ledere på alle nivåer i organisasjonen, inkludert prosjektledere.

Å sette mennesket i sentrum

I den digitale omstillingens tidsalder, hvor begreper som Industri 4.0 og ny teknologi er sentrale, er det viktig å ikke miste fokus på individet og de som leder dem gjennom denne utviklingsreisen. Daniel Izadifar, prosjektleder for Systems Catapult hos Kongsberg Technology Cluster, understreker betydningen av å samle og styrke industrien, både regionalt og nasjonalt, for å holde tritt med den hurtige endringen i verden.

- Katapult akademiet ønsker å samle og styrke industrien, både store og små, regionalt og nasjonalt, slik at vi kan lære av hverandre og forblir konkurransedyktige i en raskt skiftende verden, sier Izadifar.

Lær mer om Systems Catapult 


En overveldet respons

Kurset "The Human Factor" har skapt stor interesse i næringslivet. Det overgikk forventningene, og interessen var så stor at kapasiteten måtte utvides for å imøtekomme etterspørselen.

- Det er svært gledelig at kurset ble så godt mottatt blant bedriftene, forteller Kristin Woll, USN. Vi måtte utvide kapasiteten for å ta imot alle interesserte, sier hun.


Kursets suksess kan i stor grad tilskrives de inspirerende foreleserne Kristin Woll og Daryl Powell, som brakte både relevans og innsikt til deltakerne.

- Vi var svært spent på hvordan kurset ville bli mottatt, og tilbakemeldingene har vært svært positive. Deltakerne fant innholdet svært relevant, og de satte pris på balansen mellom diskusjon og forelesning," sier Woll.


Kristin Woll og Daryl Powell; forelesere "The Human Factor"
Kristin Woll og Daryl Powell; forelesere "The Human Factor"

Deling av kompetanse gir stor verdi


Det er av stor betydning for både USN og KTC å dele kompetanse, samarbeide og tilby relevante kurs som tilfører verdi til industrien.


- Magien skjer ofte når forskjellige industrier og aktører samarbeider på tvers og deler sine erfaringer, sier Izadifar. – Det å bygge broer mellom aktører bidrar til at vi som nasjon blir mer konkurransedyktige og styrker våre internasjonale muligheter, sier han.


Dette inkluderer utvikling av kurs som tar sikte på å fylle kompetansehull innenfor ny grønn teknologi. Suksessen til slike kurs avhenger i stor grad av dyktige foredragsholdere som kan formidle komplekse temaer på en forståelig måte.

Gillian Warner-Søderholm, Professor og instituttleder hos USN handelshøyskolen og en av kursets initiativtagere, understreker betydningen av riktig match mellom foredragsholdere, målgruppe og kurs.

- Kristin Woll og Daryl Powell, begge med omfattende erfaring innen utviklingsprosesser, er verdifulle ressurser. De har stor kunnskap om hvordan selskapene fungerer i praksis og jobber tett på industrien i flere prosjekter, sier Søderholm.


Deltakerne på kurset satte stor pris på kursets interaktivitet og engasjement fra kursholderne. De likte svært godt at det var en god balanse mellom diskusjoner og forelesninger, noe som gjorde kurset langt mer engasjerende enn tradisjonell tavleundervisning.

Menneskelige faktorer


Kurset er skreddersydd for å møte utfordringene som ledere i industrien står overfor, spesielt med tanke på å styre menneskelige ressurser i ønsket retning. Sentrale temaer inkluderer motivasjon av ansatte i utviklingsprosesser, lederes rolle i å motivere medarbeidere til å takle utfordringer og ta ansvar, samt hvordan ledere kan bygge tillit hos ansatte ved å bruke psykologiske kontrakter.

Organisasjoner må jobbe med både utvikling og stabilisering samtidig, og det er en nøkkeloppgave for ledere å mestre denne balansen. Kurset utforsket hvordan ledere best kan møte dilemmaene som oppstår mellom vekst og utvikling, samt hvordan de kan forstå og håndtere motstand på en konstruktiv måte.

- Ansatte i teknologiindustrien har behov for å reflektere og diskutere menneskelige faktorer som motivasjon, tillit og forholdet mellom ansatte og ledere. De trenger også kunnskap om hvordan ledere skal håndtere utviklingsprosesser og motstand mot endring," påpeker Woll.

  • IMG 3594
  • IMG 3598
  • IMG 3601
  • IMG 3614
  • IMG 3621 1


Veien videre for "The Human Factor"


Med suksessen til det første kurset, ser det lovende ut for fremtiden.

- Dette gikk over all forventning! En drøm av en start på kurset. Tilbakemeldingene vi har fått tilsier at vi dekker et behov og tematikk som industrien ønsker. Vi gleder oss til å utvikle og gjenta dette på nyåret, sier Izadifar entusiastisk.