The Human Factor

Kongsberg Technology Cluster
Systems Catapult
April 10, 2024

Et praksisnært kurs for alle som har en lederrolle eller ønsker å bli leder. 

Dato: 13. og 14. mai 2024

Gjennom Systems Catapult tilbyr vi gratis kompetansekurs i samarbeid med USN (Universitetet i Sørøst-Norge) og Kongsberg Technology Cluster. Kurset gjennomføres over 2 dager 13. & 14. mai på KRONA i Kongsberg.

Vi starter opp klokken 0900 og avslutter klokken 1600. Legger opp til en times pause midt på dagen med mulighet for å sjekke epost og ta unna litt arbeid.

Det er begrenset antall plasser til et maks antall på 25. 

The Human Factor

Dette lærer du

  • Motivasjon og kreativitet

Hvordan kan man som leder motivere sine medarbeidere til å komme med nye ideer, løse utfordringer og problemer som oppstår. Vi skiller mellom indre og ytre motivasjon. Dagens organisasjoner bruker ulike styringsinstrument for å motivere de ansatte. Hvordan kan disse brukes på en best mulig måte? Du vil også lære om hvordan ulike grupper motiveres av ulike ting: ‘the human factor’.

  • Tillitsbygging

Hvordan kan ledere jobbe med å avklare tydeligere forventninger mellom leder og ansatte? Hvordan er tillitt på tvers av subkulturer og profesjonskulturer viktig for ledere og navigere. Her vil du lære om hvordan ledere kan bruke ‘psykologiske kontrakter’ og’ utvikle psykologiske trygghet’ som redskap for å jobbe med å bygge tillit og reetablere tillit etter tillitsbrudd.

  • Håndtere motstand

Endringsprosesser fører ofte til usikkerhet blant ansatte, og derfor er tillitsbygging spesielt viktig for å håndtere motstand.
Kurset vil ta for seg ulike grunner til hvorfor dette oppstår, og videre vil du lære om hvordan man som ledere kan håndtere motstand.
Hvilke rolle spiller makt i utvikling og endringsprosesser, og hvordan vil ledere kunne bruke sitt nettverk for å håndtere dette?

Hvordan jobbe med eget utviklingsprosjekt? Deltakerne vil få muligheten til å jobbe med et eget utviklingsprosjekt, i egen organisasjon. De vil få veiledning av Masterteam i etterkant av kurset, og mulighet for å diskutere ulike problemstillinger man møter når man skal jobbe med utvikling i egen organisasjon.


Kristin Woll 

kursleder - The Human Factor 2

Kristin er førsteamanuensis ved USN og forsker på endringsprosesser, utvikling og Innovasjon. Hun har lang erfaring med undervisning. Og er både i sin forskning og undervisning opptatt av de menneskelige ressursene og hvordan ta ut potensiale hos de ansatte. Hun har sin doktorgrad i organisasjonsvitenskap fra universitetet i Tromsø. For tiden er hun tilknyttet BATNET-prosjektet - hvor hun er spesielt opptatt av å finne ut hvordan industrien kan lede de ansatte gjennom en digital transformasjon.
En overveldet respons sist vi gjennomførte kurset

Kurset "The Human Factor" har skapt stor interesse i næringslivet. Det overgikk forventningene, og interessen var så stor at kapasiteten måtte utvides for å imøtekomme etterspørselen. I oktober 2023 gjennomførte vi første gang dette kurset.

- Det er svært gledelig at kurset ble så godt mottatt blant bedriftene, forteller Kristin Woll, USN. Vi måtte utvide kapasiteten for å ta imot alle interesserte, sier hun.

Det er gledelig å kunne tilby dette kurset i år igjen slik at alle som ønsker å få mer inspirasjon og kompetanse innenfor dette området kan få mulighet til å være med.

Les mer om kurset og hvordan det foregikk i 2023


Er det noe du lurer på? Kontakt Daniel Izadifar