Vi støtter innovative virksomheter med verdifulle partnere, nettverk, ekspertise og test fasiliteter for digital og grønn omstilling. Et springbrett for teknologibedrifter for å oppnå raskere innovasjon, mer bærekraftig vekst og økt konkurransekraft. 🌍🚀

Katapult styringsgruppe

Prosjekt gruppen til Systems Catapult i Kongsberg

Systems Catapult

Er en av åtte nye regionale katapultnoder, som sammen med fem nasjonale sentre, gir selskaper tilgang til en internasjonalt ledende testinfrastruktur og ekspertise. 


Samarbeider med de beste 

I samarbeid med våre katapultpartnere Sustainable Energy Catapult og Manufacturing Technology Norwegian Catapult tilgjengeliggjør vi moderne testfasiliteter, prosjektnære kompetansekurs og industrikompetanse for små- og mellomstore (SMB) teknologibedrifter.

Systems Catapult fokuserer på bærekraftig omstilling gjennom digital engineering og nye energisystemer. Vi kobler din bedrift og dine strategiske behov opp mot vårt mesterteam som består av spesialister og eksperter fra industrien og vårt økosystem.


Hvordan fungerer Systems Catapult?

Systems Catapult er din beste venn for å få ting til å fungere sammen - vi hjelper deg å bygge bro mellom Systems Engineering, kompliserte systemer og avansert produksjon. Vi er på en reise for å skape noe nytt, for å hjelpe deg med å vokse, og for å sørge for at din organisasjon lykkes med de grønne og digitale teknologiene. 

For å få til dette har vi satt sammen en kundereise slik at du kan utforske Systems Catapult på ditt nivå. Vi guider deg i riktig retning.

Innovasjon og digital omstilling - Din reise begynner her

System Catapult Process

1. SMB | 2. Kundekompass | 3. Mester Team | 4. Catapult Labs | 5. Catapult Academy
1. SMB - Små & mellomstore bedrifter

Vi støtter små og mellomstore teknologibedrifter med å akselerere innovasjonen, oppnå bærekraftig vekst og styrke konkurranseevnen. Med grundig kartlegging og nært samarbeid identifiserer vi din nåværende posisjon og dine fremtidige mål, og veileder deg gjennom hvert steg i prosessen. Vår metodikk er utviklet gjennom mange år innen Kongsberg-industrien og systems engineering.


2. Kundekompass og avklaring

Kundekompasset er en strategisk rettesnor som styrer bedriftens kurs, og dykker dypt ned i kundens behov og preferanser. En veiviser som sikrer at bedriften kontinuerlig tilpasser seg og leverer verdifullt innhold, produkter og tjenester som kundene virkelig verdsetter.


3. Mesterteam

Vi gir deg tilgang til et Mesterteam av verdensledende industrieksperter, spesialister og forskningsressurser gjennom vårt omfattende økosystem. Disse ekspertene kan bidra som rådgivere under workshops eller strategimøter, leies inn for å løse spesifikke utfordringer, eller delta aktivt i prosjektgjennomføringen.

IMG 4577bra
4. Catapult Labs

Tilgang til toppmoderne test-utstyr

Fagskolen Viken
5. Catapult Academy

Etter og videreutdanning

Contact us

Kongsberg Technology Cluster facilitates Systems Catapult. Contact us to learn more about the Norwegian Catapult and how it can bring value to your business.

Ole B Hoen
Ole B. Hoen
Head of Kongsberg Technology Cluster
View details
Lars Lyshaug
Lars Lyshaug
Head of cluster projects
View details
Ottar Sundheim
Ottar Sundheim
Sr. Project Manager
View details
Daniel
Daniel Izadifar
Project Manager
View details

Other projects

  • Norwegian Battery Packing Network. The main project's goal is to ensure that Norway takes a position in the global battery value chain, and to ensure a higher rate of change in the green shift for Norway.

  • A cluster to cluster collaboration between Kongsberg Klyngen, Cluster for Applied AI, Digital Norway and NCE Smart Energy Markets. The project will build a bridge between suppliers and industry players within industry 4.0 as well as facilitate the sharing of expertise and collaborative projects related to the advanced use of data and AI for companies in Viken.

  • The Norwegian Advanced Design and Innovation Centre, is a national test and competence center within design for additive manufacturing with a mission to offer performance products to Norwegian structural engineers.

  • A collaborative framework that helps engineers and designers create innovative systems that can be used for and by people. The project will expand the framework and open up the possibility of being able to make the right decisions at an earlier time.